Visgilde Vermaas

Mia van Yperenplein 101
3065 JK Rotterdam
010-8509009
010-8509001

Actievoorwaarden Jubileumactie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘jubileumactie” van Visgilde Vermaas.

1. Algemeen
1.1 Deelnemen aan de actie kan vanaf 28 mei tot en met 16 juni 2018.
1.2 Deelname aan de actie is gratis en kan alleen indien men een aankoop heeft gedaan in de periode van 28 mei tot 2 juni bij Visgilde Vermaas.
1.3 In de winkel liggen de actiekaartjes waaraan de kassabon kan worden bevestigd.
1.4 Deelnemers mogen zo vaak als hij of zij maar wil meedoen aan de actie.
1.5 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

2. Prijzen en actiemechanisme
2.1 Om deel te nemen aan de actie, dient men in de periode van 28 mei tot en met 2 juni een aankoop te hebben gedaan bij Visgilde Vermaas.
2.2 Deelnemers dienen zelf te zorgen dat de kassabon wordt bevestigd aan het volledig ingevulde actiekaartje. Vervolgens dient deze in de winkel te worden ingeleverd.
2.3 Alleen volledig en juist ingevulde actiekaartjes met daaraan een kassabon uit de periode van de jubileumweek maken kans op het winnen van de prijs.
2.4 Minderjarigen tot 16 jaar dienen ouders/verzorgers toestemming tot deelname aan de actie te vragen.
2.5 Onder alle deelnemers worden 10 prijswinnaars getrokken die allen een Smokey BBQ ontvangen.

3. Uitkering van de prijzen
3.1 In de week van 18 t/m 24 juni worden de 10 prijswinnaars persoonlijk om de hoogte gebracht en uitgenodigd om de prijs op te halen in de winkel.
3.2 Indien er een niet geldige actiekaart en of kassabon met datum buiten de jubileumweek aangeboden wordt, blijft de prijs eigendom van Visgilde Vermaas.
3.3 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde.
3.4 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Visgilde Vermaas.
3.5 Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Rechten Visgilde Vermaas
4.1 Visgilde Vermaas behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Visgilde Vermaas of derden.
4.2 Visgilde Vermaas behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4.3 De organisatie heeft het recht om tijdens het uitreiken van de prijzen foto’s te maken van de winnaars en Visgilde Vermaas kan deze foto’s gebruiken in haar eigen communicatiemiddelen zoals bv nieuwsbrieven wanneer de gefotografeerde daar geen bezwaar tegen heeft.
4.4 De organisatie heeft het recht om t.b.v. van deze actie informatie over deze actie naar de mailadressen te sturen.
4.5 Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Visgilde Vermaas, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
4.6 Visgilde Vermaas behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Visgilde Vermaas, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
5.2 Meer specifiek zijn Visgilde Vermaas, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
a. enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
b. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
c. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

6. Diversen
Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen worden gesteld via het contactformulier op deze website.

Visgilde Vermaas

Mia van Yperenplein 101
3065 JK Rotterdam
010-8509009
010-8509001

Openingstijden

maandag 10:00 - 18:00
dinsdag 09:00 - 18:00
woensdag 09:00 - 18:00
donderdag 09:00 - 18:00
vrijdag 09:00 - 20:00
zaterdag 09:00 - 17:00
zondag Gesloten